Readsoft / Kofax

Kofax AP Essential (tidigare ReadSoft Online) är ett system i världsklass för datafångst och validering av fakturor.

Leverantörsfakturor kommer vanligtvis i pappers-, PDF- eller otaliga elektroniska format som levereras via posttjänster, e-post, EDI eller internetportaler. 

AP Essentials gör det möjligt för AP-team att snabbt fånga, kodifiera och dirigera fakturor sömlöst, säkert och konsekvent. 

AP Essentials använder optisk teckenigenkänning (OCR) teknologi med imponerande noggrannhet. Den extraherade informationen valideras, klassificeras och dirigeras för godkännande, vilket gör det möjligt för organisationer att automatisera arbetsflödet för fakturahantering. AP Essentials integreras med befintliga ekonomisystem för att tillhandahålla en sömlös end-to-end-process, vilket minskar manuell datainmatning och ökar effektiviteten.

Gå tillbaka