IT Group

IT Group grundades 2001 och har sedan starten utvecklat program kring Budgetering, Prognostisering, Uppföljning, Rapportering och Analys. Produkter som iSQD, Budget Tracker och mer erbjuds från IT-Groups. Produkter med fokus på användarvänlighet utan att tumma mängden av tillgänglig information för att kunna ta rätt beslut.

Gå tillbaka