Integrations

Systemintegration handlar om hur olika program och system kan samverka på ett sätt som vidareutvecklar verksamheten. Bra integrationssystem ger dig också möjligheter att kombinera resultaten från systemets olika delar till ny kunskap. På Optema har vi många års erfarenhet av att skapa hållbara integrationer med olika system tillsammans med iScala och Rillion.

Gå tillbaka