Högsta kreditvärdighet!

Högsta kreditvärdighet (AAA)!

Vi är mycket stolta över att ha betyg AAA  –  Dun & Bradstreet’s (Bisnode) högsta betyg för kreditvärdighet.

Dun & Bradstreet’s kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda, betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler.  AAA är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få, en rating som endast 3% av Sveriges företag har. Dun & Bradstreet’s (Bisnode) bedömer samtliga Sveriges företag enligt samma modell där företagen jämförs branschvis med varandra. Bedömningen är helt oberoende och alla företag behandlas på samma sätt i en skala från lägsta C till högsta AAA.

Gå tillbaka